Pravila UEFA-inog financijskog fair playa doživjet će uskoro značajne promjene, s obzirom da su čelni ljudi europske nogometne federacije ocijenili ključne mjere o balansu prihoda i rashoda besmislenima.


Značajan utjecaj na ukidanje mjera imala je pandemija korona virusa, koja je značajno umanjila prihode europskih klubova i saveza, pa je UEFA odlučila na ovakav način dopustiti veći priliv novca u nogometne tokove od strane nekolicine bogatih vlasnika, iako tvrde da će pravila i dalje biti stroga.

Govoreći na današnjem sastanku predstavnika UEFA-e i Europske Unije, Andrea Traverso, UEFA-in direktor za istraživanja i financijsku stabilnost, rekao je kako rješenje nije lagano i da ne treba unaprijed pretpostavljati kako će nova pravila biti liberalnija.

"Pandemija je stvorila krizu prihoda i ima veliki utjecaj na likvidnost klubova. Ova kriza je nešto sasvim drugačije u odnosu na sve ono s čim smo se morali nositi ranije. U takvoj situaciji, jasno je da se klubovi muče i imaju poteškoće u ispunjavanju svojih obveza. Mislim da, općenito, pravila moraju uvijek evoluirati. Ona se moraju prilagođavati kontekstu u kojemu klubovi rade. Pravilo o balansu prihoda i rashoda, na način na koji sada funkcionira, gleda unatrag, pravi procjenu situacije na osnovu prihoda i rashoda u protekle tri sezone. Pandemija je donijela takvu drastičnu promjenu da gledanje u prošlost postaje besmisleno. Stoga bi možda i pravila trebala imati veći fokus na sadašnjost i budućnost i trebala bi definitivno imati jači fokus na izazove visokih plaća i odšteta. Rješenje nije jednostavno." rekao je Traverso.

UEFA je već započela konzultacije oko toga na koji način reformirati financijski fair play, a Traverso kaže kako on očekuje da će taj ekspeditivan, ali pažljiv, proces biti kompletiran do kraja godine.

"Oni koji govore kako će pravila biti jednostavno napuštena ili liberalizirana samo špekuliraju. Pravila će biti drugačija, zasigurno, ali to ne znači nužno da će pravila biti manje stroga. Nasuprot, kad se pojave teške okolnosti, potrebne su i snažne mjere." dodao je Traverso.